نوین تویز در نمایشگاه تجهیزات پلی اتیلنی

اردیبهشت ماه 1397

نوین تویز با شرکت در نمایشگاه های بین المللی و داخلی سعی در ارایه بهترین خدمات به گروه عزیز خریداران و همکاران گرامی در حوزه تجهیزات مهد کودک و همچنین پروژه های خانه بازی و زمین های بازی کودکان می باشد.

عنواننمایشگاه تجهیزات پلی اتیلنی مازندران
غرفهنوین تویز
زمان22 الی 25 اردیبهشت ماه 97
مکانتنکابن ، استان مازندران