نمایشگاه نوین تویز محمود آباد

خرداد ماه 1397

نوین تویز با شرکت در نمایشگاه های بین المللی و داخلی و برگزاری نمایشگاه های حرفه ای سعی در ارائه بهترین خدمات به گروه عزیز خریداران و همکاران گرامی در حوزه تجهیزات مهد کودک و همچنین پروژه های خانه بازی و زمین های بازی کودکان می باشد.

عنواننمایشگاه تجهیزات پلی اتیلنی مازندران
برگزارکنندهنوین تویز
زمان21 الی 25 خرداد ماه 97
مکانمحمود آباد ، استان مازندران