امنیت کودک در زمین بازی

امنیت کودک در زمین بازی

  بازی در پارک نیاز کودک است. همه کودکان مایل به بازی در فضای باز بطور آزادانه هستند. بنابراین حفظ امنیت کودک و ایمنی تجهیزات مهد کودک و پارک و … از مسائل مهمی است که والدین باید به آن توجه کنند. طبق آمار هر ساله حدود بیش از دویست هزار کودک در محیط‌های بازی

ادامه مطلب ...
مشاوره رایگان