بازی های تعادلی برای کودکان

بازی های تعادلی برای کودکان

  بازی تعادلی برای کودکان تمرینی برای رشد مهارت حرکتی و یک راه برای افزایش دقت و تمرکز کودکان است. بازی تعادلی برای رشد حرکتی درشت و افزایش دقت بسیار مناسب است. منظور از مهارت حرکتی درشت ، حرکاتی است که ماهیچه‌های بازو، ران، نیم تنه و پا درگیر می‌شود. در ادامه چند نمونه از تعادلی را

ادامه مطلب ...
مشاوره رایگان