چرا نباید اسباب بازی زیادی برای کودکان خرید ؟

چرا نباید اسباب بازی زیادی برای کودکان خرید ؟

در دنیای امروز نوع اسباب بازی ها و سرگرمی های کودکان تغییر کرده است. اتاق کودکان به فروشگاه اسباب بازی شبیه شده که کودک با هیچ کدام آن ها به طور دائم بازی نمی کند و اسباب بازی ها فقط برای چند ساعتی می تواند کودک را سرگرم کند داشتن تعداد زیادی اسباب بازی برای

ادامه مطلب ...
مشاوره رایگان