کنترل خشم و آرامش والدین در برابر کودکان

کنترل خشم و آرامش والدین در برابر کودکان

خشم و ناامیدی از احساسات طبیعی همه مردم جهان است، اما بدین معنا نیست که شما قربانی احساسات منفی شوید. برای مشاهده نکاتی جهت آرامش بیشتر والدین با ما همراه باشید.. حقیقت این است که کار پدر و مادر بسیار سخت می باشد. برای آنها کارهایی مانند به تنهایی غذا خوردن و یا بمدت فقط

ادامه مطلب ...
مشاوره رایگان