علل‌ خشونت‌ و پرخاشگری‌ در کودکان‌

علل‌ خشونت‌ و پرخاشگری‌ در کودکان‌

  برخی خشونت و پرخاشگري را رفتاري مي دانند که به اطرافیان آسيب مي رساند يا برعکس مي تواند آسيب برساند. خشونت و پرخاشگري ممکن است بدني باشد مانند کتک زدن ، گاز زدن يا لفظي مانند فرياد زدن ، توهین کردن يا به صورت تجاوز به حریم ديگران مانند چيزي را به اجبار از کسی گرفتن اما

ادامه مطلب ...
مشاوره رایگان